DHZ Slančík

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Výsledková listina - dievčatá

Chodbovica - Poproč 22.február 2020

Poradie  Štartovacie číslo DHZ-ZŠ Dosiahnutý čas Trestné body Výhodové body Výsledný čas
1 4 Poproč "A" 216,06 0 0 216,06
2 12 Kecerovce 258,72 0 0 258,72
3 2 Medzev 287,28 15 -2 300,28
4 8 Paňovce 315,22 0 -8 307,22
5 5 Ďurďošík 315,22 0 -6 309,22
6 20 Poproč "B" 264,59 30 20 314,59
7 10 Slanec 346,06 25 -2 369,06
8 19 Slančík 462,69 15 10 487,69
9 1 Novosad 701,25 80 -14 767,25

Výsledková listina - chlapci

Chodbovica - Poproč 22.február 2020

Poradie  Štartovacie číslo DHZ-ZŠ Dosiahnutý čas Trestné body Výhodové body Výsledný čas
1 22 Poproč"A" 224,97 0 -2 222,97
2 21 Čižatice "A" 226,47 45 0 271,47
3 3 Čečejovce "A" 286,91 10 -6 290,91
4 11 Zlatá Idka 262,22 35 -6 291,22
5 15 Kecerovce "A" 293,69 5 -4 294,69
6 13 Poproč "B" 286,53 20 -8 298,53
7 18 Moldava nad Bodvou 302,66 25 -2 325,66
8 17 Slančík 317,1 25 -6 336,1
9 14 Čižatice "B" 356,56 5 -12 349,56
10 9 Kecerovce "B" 337,25 5 10 352,25
11 7 Slanec 382,97 45 -6 421,97
12 6 Čečejovce "B" 383,4 35 10 428,4
13 16 Novosad 491,57 95 -8 578,57

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Kalendár súťaží ÚzO DPO Košice - okolie:

 • 10. ročník halovej súťaže MH – 2. kolo LMH, 24.3.2018, Čaňa, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • Celookresné cvičenie: Košice – Fire Rescue, 28.-30.4.2018, T. Kozlai, 0918 950 975
 • 20. ročník 1. ligovej súťaže Košickej hasičskej ligy, 29.4.2018, Beniakovce, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • Územné kolo hry Plameň – 3. kolo LMH, 4.5.2018, Čečejovce, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • Okrsková pohárová súťaž s historickou striekačkou, 5.5.2018, Nováčany, M. Kudlík, 0905 302 399
 • Pohárová súťaž okrsku Kaňapta, 12.5.2018, B. Mižák, 0917 945 490
 • 2. ligová súťaž KEHL, 13.5.2018, Chrastné, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • Obvodová súťaž DHZ, 19.5.2018, Kecerovce, L. Kucharčík, 0908 809 022
 • Kecerovský pohár – 4. kolo LMH, 26.5.2018, Kecerovce, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • 3. ligová súťaž KEHL, 27.5.2018, Trhovište /MI/, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • Medzinárodná netradičná súťaž hasičov, 2.6.2018, Medzev, Ing. G. Ballasch, 0907 137 506
 • 0. ročník okrskovej súťaže Železný hasič, 3.6.2018, Nováčany, PhDr. Mgr. J. Takáč, 0902 173 125
 • Čečejovský pohár – 5. kolo LMH, 9.6.2018, Čečejovce, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • 4. ligová súťaž KEHL, 10.6.2018, Čečejovce, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • Okresná súťaž HD dorastu z okresu Košice – okolie + muži nad 35 rokov, 17.6.2018, M. Semanič, 0905 805 673
 • 5. ligová súťaž KEHL, 24.6.2018, Kokšov Bakša, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • 6. ročník nočnej súťaže – Budimírsky pohár, 7.7.2018, Budimír, M. Dancák, 0908 101 151
 • 6. ligová súťaž KEHL, 8.7.2018, Čižatice, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • Súťaž MH Slanského okrsku – Memoriál Ing. Imricha Tomka, 29.8.2018, Nový Salaš, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • 9. ročník nočnej hasičskej súťaže, 4.8.2018, Čečejovce, M. Kováč, 0908 324 715
 • 7. ligová súťaž KEHL, 12.8.2018, Kecerovce, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • 8. ligová súťaž KEHL – finálová súťaž, 18.8.2018, Ploské, Ing. V. Beňo, PhD., 0918 574 310
 • 5. ročník futbalového turnaja ligy MH, 19.8.2018, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B.“ a medzinárodná súťaž „O pohár starostu obce Turňa n/B.“, 25.8.2018, Turňa n/B., A. Varga, 0905 846 586
 • 9. ročník nočnej súťaže o Pohár starostu obce, 25.8.2018, Ploské, Ľ. Stoličný, 0903 662 717
 • Okrsková medzinárodná súťaž v Rešici, 1.9.2018, Rešica, B. Mižák, 0917 945 490
 • Jesenný zraz MH – 6. kolo LMH, 7.9.2018, Kojšova hoľa /Zlatá Idka/, Ing. P. Štuller, 0907 379 480
 • 23. ročník okrskovej súťaže kecerovského okrsku, 16.9.2018, M. Semanič, 0905 805 673
 • Súťaž s PS 8 o Pohár starostu obce, 30.9.2018, Chrastné, Ing. V. Kunc, 0908 990 944

____________________________________________________________________________________________________________

Okresné kolo hry mladých hasičov "PLAMEŇ 2018"

ČEČEJOVCE - 4.5.2018

Por. Št. číslo Kolektív mladých hasičov    Štafeta na 400 m Požiarny útok CTIF Výsl. súčet bodov Strata
vek. priem. pokus predpís. čas základ 100 b. dosiah. čas  trestné body celkový čas body zákl. 1000 b. dosiah. čas trestné body výsl. čas body
body     + - výsl. pokus výsl. pokus výsl. disc.
                        CHLAPCI
1. 1 Poproč 123 I. 74 100 88,35 0 88,35 -14,35 85,65 1000 59,68 0 59,68 940,32 940,32 1025,97 0,00
2. 4 Čižatice 132 I. 71 100 81,03 0 81,03 -10,03 89,97 1000 46,19 20 66,19 933,81 933,81 1023,78 -2,19
3. 9 Ďurďošík 129 I. 74 100 84,25 0 84,25 -10,25 89,75 1000 67,31 0 67,31 932,69 932,69 1022,44 -3,53
4. 16 Čečejovce 116 I. 77 100 90,94 0 90,94 -13,94 86,06 1000 63,75 10 73,75 926,25 926,25 1012,31 -13,66
5. 2 Slanská Huta 117 I. 77 100 92,50 0 92,50 -15,50 84,50 1000 76,50 10 86,50 913,50 913,63 998,00 -27,97
6. 10 Rešica 114 I. 77 100 96,57 0 96,57 -19,57 80,43 1000 66,37 20 86,37 913,63 913,63 994,06 -31,91
7. 17 Herľany 111 I. 80 100 98,32 0 98,32 -18,32 81,68 1000 63,84 45 108,84 891,16 891,16 972,84 -53,13
8. 6 Košická Polianka 129 I. 74 100 85,81 10 95,81 -21,81 78,19 1000 57,84 60 117,84 882,16 882,16 960,35 -65,62
9. 15 Nový Salaš 111 I. 80 100 94,90 0 94,90 -14,90 85,10 1000 85,25 40 125,25 874,75 879,69 959,85 -66,12
10. 14 Ploské 108 I. 80 100 102,50 10 112,50 -32,50 67,50 1000 80,31 40 120,31 879,69 879,69 947,19 -78,78
11. 12 Paňovce 86 I. 86 100 104,00 20 124,00 -38,00 62,00 1000 102,09 30 132,09 867,91 867,91 929,91 -96,06
12. 8 Slančík 98 I. 83 100 106,18 0 106,18 -23,18 76,82 1000 118,41 40 158,41 841,59 841,59 918,41 -107,56
13. 3 Malá Ida 124 I. 74 100 86,19 0 86,19 -12,19 87,81 1000 67,75 105 172,75 827,25 862,90 915,06 -110,91
14. 11 Mokrance 85 I. 89 100 130,69 10 140,69 -51,69 48,31 1000 117,10 20 137,10 862,90 862,90 911,21 -114,76
15. 13 Rákoš 125 I. 74 100 97,28 20 117,28 -43,28 56,72 1000 79,00 90 169,00 831,00 831,00 887,72 -138,25
DIEVČATÁ
1. 1 Poproč 117 I. 77 100 93,79 0 93,79 -16,79 83,21 1000 67,09 0 67,09 932,91 932,91 1016,12 -9,85
2. 7 Kecerovce 130 I. 74 100 93,72 0 93,72 -19,72 80,28 1000 54,91 15 69,91 930,09 930,09 1010,37 -15,60
3. 13 Rákoš 139 I. 71 100 89,06 0 89,06 -18,06 81,94 1000 86,41 10 96,41 903,59 903,59 985,53 -40,44
4. 5 Rozhanovce 112 I. 80 100 96,34 0 96,34 -16,34 83,66 1000 77,37 70 147,37 852,63 852,63 936,29 -89,68

HALOVÁ  SÚŤAŽ MH - Čaňa 24.3.2018

Výsledková listina

CHLAPCI

Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo 5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 17 Čižatice "A" 46,22 53,62 24,47 -2,00 122,31
2. 7 Ďurďošík 43,53 71,29 21,37 0,00 136,19
3. 11 Čečejovce "A" 56,47 66,38 29,41 -4,00 148,26
4. 12 Rákoš "B" 56,75 65,35 30,22 -4,00 148,32
5. 12 Rákoš "A" 49,56 74,59 31,90 0,00 156,05
6. 11 Čečejovce "B" 54,63 66,06 41,62 -6,00 156,31
7. 15 Slanská Huta 54,47 67,19 39,28 -4,00 156,94
8. 9 Poproč 49,81 74,69 48,94 -2,00 171,44
9. 18 Kecerovce 60,60 73,97 45,56 -6,00 174,13
10. 2 Košická Polianka 51,19 79,60 50,31 -2,00 179,10
11. 3 Bidovce 54,66 87,97 43,25 -4,00 181,88
12. 13 Slančík 63,31 85,15 44,41 -10,00 182,87
13. 14 Jasov "A" 55,96 94,40 41,50 -6,00 185,86
14. 5 Rozhanovce 66,78 82,62 48,19 -10,00 187,59
15. 6 Herľany 57,62 90,03 41,88 0,00 189,53
16. 14 Jasov "B" 60,53 96,87 51,25 -10,00 198,65
17. 20 Zlatá Idka 65,37 96,18 49,72 -8,00 203,27
18. 16 Paňovce 52,56 86,12 94,22 -12,00 220,90
19. 4 Rešica 56,12 125,00 63,41 -2,00 242,53
20. 1 Mokrance "A" 78,75 99,56 80,03 -12,00 246,34
21. 17 Čižatice "B" 90,50 120,97 62,33 -16,00 257,80
22. 8 Medzev 79,32 133,03 83,94 -6,00 290,29
23. 1 Mokrance "B" 95,31 107,35 104,84 -12,00 295,50

HALOVÁ  SÚŤAŽ MH - Čaňa 24.3.2018

Výsledková listina

DIEVČATÁ

Poradie Št. DHZ-ZŠ Štafeta Štafeta Uzlová Výhodové Výsledný
číslo 5x30 m pož. dvojíc štafeta body čas
1. 9 Poproč 47,90 58,16 25,88 -4,00 127,94
2. 18 Kecerovce 56,94 73,44 23,91 -2,00 152,29
3. 7 Ďurďošík 52,75 70,69 35,06 -6,00 152,50
4. 5 Rozhanovce 56,66 79,06 28,97 -6,00 158,69
5. 12 Rákoš 54,44 81,03 23,87 0,00 159,34
6. 19 Moldava nad Bodvou 72,21 71,31 42,03 -6,00 179,55
7. 10 Nový Salaš 55,31 98,06 48,06 -4,00 197,43

Uzlová štafeta - pretek jednotlivca

ČAŇA - 24.3.2018

DIEVČATÁ

Miesto Meno a priezvisko DHZ Čas Tr.body Výh.b. Výsl. čas
1. Bianka Hutkaiová Čečejovce 17,44 0,00 0,00 17,44
2. Daniela Kliková Ďurďošík 19,62 0,00 -0,50 19,12
3. Nikoleta Weisserová Čižatice 20,94 0,00 -1,00 19,94
4. Sofia Schmotzerová Poproč 21,50 0,00 -1,00 20,50
5. Alexandra Pástorová Rákoš 20,53 0,00 0,00 20,53
6. Timea Mrázková Košická Polianka 22,65 0,00 -1,00 21,65
7. Alexandra Modžová Moldava nad Bodvou 24,00 0,00 -2,00 22,00
8. Nikola Godušová Kecerovce 25,25 0,00 -1,50 23,75
9. Monika Dancáková Rozhanovce 27,90 0,00 -3,00 24,90
10. Sarah Kallaiová Nový Salaš 25,47 0,00 -0,50 24,97
11. Nika Matisová Rákoš 26,39 0,00 0,00 26,39
12. Monika Miklošková Slanská Huta 29,47 0,00 0,00 29,47
13. Lucia Balogová Jasov 34,25 0,00 -2,00 32,25
14. Elenka Dulinová Čižatice 36,84 0,00 -4,00 32,84
15. Žofia Chladná Paňovce 44,97 0,00 -2,50 42,47
16. Timea Červeňáková Bidovce 44,85 0,00 -1,00 43,85
17. Anna Jacková Zlatá Idka 65,47 0,00 -2,50 62,97

Uzlová štafeta - pretek jednotlivca

ČAŇA - 24.3.2018

CHLAPCI

Miesto Meno a priezvisko DHZ Čas Tr.body Výh.b. Výsl. čas
1. Viktor Sokolovský Čečejovce 16,34 0,00 0,00 16,34
2. Samuel Harčarik Poproč 17,40 0,00 0,00 17,40
3. Oliver Kocelko Rákoš 18,44 0,00 0,00 18,44
4. Jozef Dancák Rozhanovce 21,69 0,00 -0,50 21,19
5. Jakub Palša Ďurďošík 28,43 0,00 0,00 28,43
6. Samuel Semanič Kecerovce 41,50 0,00 -2,00 39,50
7. Samuel Krempaský Slančík 43,28 0,00 -2,00 41,28
8. Matej Hirko Jasov 50,07 0,00 -0,50 49,57

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Územné kolo hry mladých hasičov "PLAMEŇ 2017"

Poproč - 12.5.2017

Výsledková listina

Poradie

Št. číslo Kolektív Štafeta 400 m CTIF VÝSL body Strata
Chlapci:
1. 8. Čižatice 95,69 937,12 1032,81 0,00
2. 2. Poproč 84,52 941,31 1026,13 -6,68
3. 1. Rozhanovce "A" 89,03 921,41 1010,44 -22,37
4. 1. Rozhanovce "B" 85,16 913,79 998,95 -33,86
5. 9. Ďurďošík 68,85 914,78 983,63 -49,18
6. 12. Slanská Huta 61,91 918,09 980,00 -52,81
7. 19. Čečejovce 63,94 916,00 979,94 -52,87
8. 18. Košická Polianka 78,37 889 967,37 -65,44
9. 13. Rákoš 85,18 874,19 959,37 -73,44
10. 4. Beniakovce 64,81 874,03 938,84 -93,97
11. 14. Kecerovce 77,53 852,93 930,46 -102,35
12. 11. Zlatá Idka 66,31 842,62 908,93 -123,88
13. 10. Slančík 68,75 812,69 881,44 -151,37
14. 15. Ploské 64,37 812,66 877,03 -155,78
15. 3. Rešica 55,53 813,35 868,88 -163,93
16. 6. Jasov 55,37 702,60 757,97 -274,84
17. 16. Mokrance 44,72 700,87 745,59 -287,22
18. 20. Moldava n/Bod 32,00 681,00 713,00 -319,81
Dievčatá:
1. 2. Poproč 67,59 925,50 993,09 -39,72
2. 14. Kecerovce 79,53 908,91 988,44 -44,37
3. 5. Nový Salaš 74,97 904,15 979,12 -53,69
4. 13. Rákoš 68,03 896,60 964,63 -68,18
5. 17. Malá Ida 37,53 895,03 932,56 -100,25
6. 7. Ruskov 62,50 780,53 843,03 -189,78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      Výsledková listina
                      Obvodná súťaž DHZ - Rozhanovce 28.5.2017
Kategória: MUŽI
Poradie Štart. č. DHZ PÚ čas ŠTAFETA Súčet
čas disciplín
1. 27 Kokšov Bakša 20,58 80,07 100,65
2 32 Trsťany 21,21 82,60 103,81
3 21 Čakanovce 22,65 84,31 106,96
4 23 Ďurďošík 23,09 84,12 107,21
5 18 Nový Salaš 27,99 79,59 107,58
6 29 Košická Polianka 33,04 85,22 118,26
7 35 Slančík 33,87 86,87 120,74
8 33 Kalša 31,51 92,56 124,07
9 25 Slanská Huta 31,79 93,34 125,13
10 13 Slanec 35,82 92,06 127,88
11 19 Rákoš 38,30 102,75 141,05
12 31 Bidovce NP 92,69 92,69
13 17 Olšovany NP 94,75 94,75
14 15 Slanské Nové Mesto NP 95,19 95,19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresné hasičské cvičenie „Košice Fire Rescue 2017“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendár pohárových súťaží OV DPO Košice – okolie  v roku 2017

1       3. ročník ligovej súťaže MH  - Popročská chodbovica (1. kolo LMH),11.2.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

2       5. r. Halového turnaja vo futbale - pohárová súťaž pre účastníkov OHL,

         18.2.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

3       9. ročník Halovej súťaže MH - (2. kolo LMH), 11.3.2017, Čaňa, Ing. Peter Štuller

4       1. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 7.5.2017, Budimír, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

5       Okresné kolo hry Plameň - 3. kolo Ligy mladých hasičov, 12.5.2017, Poproč, Ing. Peter Štuller

6       1. Obv. súťaž DHZ–okrsky: Slans, Hornád–Toryš, Kaňapta, Rudoh a údolia Bodvy ,

         14.5.2017, Miroslav Semanič

7       2. Ligová súťaž OHL - 19. ročník, 21.5.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

8       2. Obvod súťaž DHZ –okrsky Kecer, Toryš–Ružínsky, Olšavský a Košice 

         28.5.2017, Rozhanovce, Miroslav Semanič

9       Okresná súťaž HD dorastu z okresu Košice – okolie, 3.6.2017, Miroslav Semanič

10     3. Ligová súťaž OHL - 19. ročník - Spoločná súťaž P-OHL a OHL KS, 

         11.6.2017, Brestov/PO/, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

11     Čečejovský pohár - 4. kolo Ligy mladých hasičov, 17.6.2017, Čečejovce, Ing. Peter Štuller

12     Okresná súťaž DHZ, 18.6.2017, Miroslav Semanič

13     Krajská súťaž DHZ, 25.6.2017, Perla Barčáková

14     4. Lig. súťaž OHL–pohár preds DHZ-19. ročník-Spoloč súťaž P-OHL a OHL KS,

         2.7.2017, Kráľovce Ing. Vladimír Beňo, PhD.

15     Kecerovský pohár - 5. kolo Ligy mladých hasičov, 5.7.2017, Kecerovce, Ing. Peter Štuller

16     Pohárová nočná  súťaž – Budimírsky pohár 5. ročník, 8.7.2017, Budimír, Matúš Beluš

17     5. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 23.7.2017, Čižatice, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

18     Nočná hasičská súťaž - 8. ročník, 5.8.2017, Čečejovce, Miroslav Kováč

19     Futbalový turnaj ligy mladých hasičov - 4. ročník, 12.8.2017, Čižatice, Dušan Dulina st.

20     6. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 13.8.2017, Vtáčkovce, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

21     Okrsková súťaž „O putovný pohár starostu obce Turňa n/B“ a medzinárodná súťaž -

         „O pohár starostu obce Turňa n/B“, 20.8.2017, Turňa nad Bodvou, Alexander Varga

22     Nočná súťaž o pohár starostu obce - 8. ročník, 26.8.2017, Ploské, Ľuboš Stoličný

23     Memoriál  Ing. Imricha Tomka - Pohárová súťaž MH Slanského okrsku, 29.8.2017, Nový Salaš, Ing. Peter Štuller

24     Pohárová súťaž mladých hasičov, 1.9.2017, Rozhanovce, Jozef Dancák

25     7. Ligová súťaž Okresnej hasičskej ligy - 19. ročník, 2.9.2017, Kokšov Bakša, Ing. Vladimír Beňo, PhD.

26     Jesenný zraz MH - 6. kolo Ligy mladých hasičov, 15.9.2017, Herľany, Ing. Peter Štuller

27     Okrsková súťaž Toryšsko – Ružínského okrsku - 3. ročník, 16.9.2017, Kysak, Ing. Vladimír Kunc

28     Okrsková súťaž Kecerovského okrsku - 21. ročník, 16.9.2017, Herľany, Miroslav Semanič

29     Hasičská súťaž PS – 8 o pohár starostu obce, 1.10.2017, Chrastné, Ing. Vladimír Kunc


______________________________________________________________________________________________________

Územná organizácia DPO SR Košice-okolie usporiadala  9. ročník halovej súťaže mladých hasičov okresu Košice-okolie v spolupráci s OcÚ Čaňa dňa  11. marca 2017 (sobota) v telocvični pri futbalovom ihrisku Čaňa. 

Kategórie: chlapci + zmiešané a dievčatá od 8 do 16 rokov

VÝSLEDKY: 

Výsledková listina - DIEVČATÁ
PORADIE ŠTAR.Č. DHZ-ZŠ ŠTAFETA ŠTAFETA ŠTAFETA VÝHOD. VÝSL.
5x30 m POŽ.DVOJ. UZLOVÁ BODY ČAS
1. 1 Nový Salaš"A" 48,09 53,56 30,03 -4,00 127,68
2. 7 Rákoš"A" 50,22 56,75 23,60 -2,00 128,57
3. 2 Kecerovce 52,65 56,03 29,22 -6,00 131,90
4. 13 Čižatice 50,56 68,47 28,00 -6,00 141,03
5. 4 Rozhanovce 54,25 73,00 26,72 -8,00 145,97
6. 14 Poproč 52,97 61,88 39,53 -4,00 150,38
7. 1 Nový Salaš"B" 72,69 72,50 30,91 -10,00 166,10
8. 6 Slanec 62,59 65,71 49,09 -8,00 169,39
9. 7 Rákoš"B" 55,62 77,09 43,56 -4,00 172,27
10. 11 Malá Ida 51,12 63,66 73,25 -2,00 186,03
11. 9 Slanská Huta 73,00 64,28 56,81 -6,00 188,09
12. 5 Ruskov 63,00 97,16 52,60 -4,00 208,76

                                                                                                                                           

                                       

Výsledková listina - CHLAPCI
PORADIE ŠTAR.Č. DHZ-ZŠ ŠTAFETA ŠTAFETA ŠTAFETA VÝHOD. VÝSL.
5x30 m POŽ.DVOJ. UZLOVÁ BODY ČAS
1. 13 Čižatice"A" 44,50 50,44 23,28 -2,00 116,22
2. 16 Čečejovce 45,96 56,90 24,28 -4,00 123,14
3. 14 Poproč "A" 44,21 54,38 28,21 0,00 126,80
4. 20 Ďurďošík 47,56 58,44 25,41 -2,00 129,41
5. 4 Rozhanovce"B" 52,47 63,53 26,25 -8,00 134,25
6. 4 Rozhanovce"A" 62,46 59,84 28,97 -2,00 149,27
7. 6 Slanec 48,03 67,46 38,06 -4,00 149,55
8. 13 Čižatice"B" 52,03 61,90 39,84 -4,00 149,77
9. 15 Herľany 51,43 61,72 44,09 -2,00 155,24
10. 7 Rákoš 51,93 60,60 45,97 -2,00 156,50
11. 1 Nový Salaš 58,34 63,69 38,91 -4,00 156,94
12. 17 Košická Polianka 63,66 65,91 32,13 -4,00 157,70
13. 9 Slanská Huta 47,40 64,69 57,44 -6,00 163,53
14. 12 Jasov"A" 50,65 68,09 54,96 -6,00 167,70
15. 18 Moldava n/B 59,00 65,63 53,87 -10,00 168,50
16. 14 Poproč"B" 57,59 68,79 51,19 -6,00 171,57
17. 3 Medzev"A" 55,50 66,57 60,00 -8,00 174,07
18. 8. Zlatá Idka 54,40 80,12 46,87 -2,00 179,39
19. 10 Rešica 51,21 91,69 42,78 -4,00 181,68
20. 2 Kecerovce 55,25 88,31 65,12 -8,00 200,68
21. 19 Slančík 71,56 78,50 63,35 -10,00 203,41
22. 3 Medzev"B" 60,88 93,90 70,53 -6,00 219,31
23. 12 Jasov"B" 68,50 86,57 72,31 0,00 227,38

                                       ______________________________________________________________________________________________________

VÝPIS  Z  UZNESENIA

K bodu č. 7 rokovania OZ v Slančíku dňa 10.03.2017: Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Predkladateľ:                   Ján Bačo, starosta obce

Znenie návrhu:                Menovanie veliteľa DHZ v Slančíku

Prítomnosť/kvórum       4/3

Hlasovaním                      „za / proti / zdržal sa hlasovania“  =  4 / 0 / 0

bolo prijaté nasledovné: UZNESENIE  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  č. 88  zo dňa 10.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Slančíku v zmysle §9 a §11 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Slančík - Bc. Jána Čisľáka.

______________________________________________________________________________________________________

NOVÉ STANOVY DPO SR   

______________________________________________________________________________________________________