Kontakt

Toto webové sídlo www.slancik.sk spravuje obec Slančík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Slančík

Adresa:
Obecný úrad Slančík
Slančík 46
044 17 Slanec

email:   obec@slancik.sk   

IČO: 00691259

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 205
Rozloha: 330 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1270

Všeobecné informácie: info@slancik.sk
Podateľňa: podatelna@slancik.sk
Starosta: Mgr. Veronika Čisľáková,  e-mail: starosta@slancik.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@slancik.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 696 69 74

Mobil.: 0918 962179

Fax.: 055 / 696 69 74
E-mail: sekretariat@slancik.sk

KOMPETENCIE :
Obec Slančík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU:

Pondelok   8:00 - 11:30 
Utorok  nestránkový deň 
Streda

 8:00 - 11:30

13:00 - 16:00

Štvrtok  8:00 - 11:30
Piatok  8:00 - 11:30

STAVEBNÝ ÚRAD:  pre obec Slančík je zriadený v: Spoločný obecný úrad Ruskov, Slančícka 94, 044 19  Ruskov -  Ing. Lívia Mušinská

Úradné hodiny:

Utorok 7:30 - 15:30

OcÚ Ruskov

(Prestávka 11:30 - 12:00)

Piatok 7:30 - 13:00

OcÚ Ruskov

(Prestávka 11:30 - 12:00)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód