Voľby


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@slancik.sk

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@slancik.sk

Elektronická adresa pre doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky:  obec@slancik.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vymenovanie zapisovateľa komisie pre Voľby do NR SR konaných dňa 30.09.2023

ZAPISOVATEĽ  komisie pre konanie volieb do NR SR v obci SLANČÍK:

Ing. Marcela Nožičková, Slančík 61, 044 17  Slanec

mob.: +421902 738 645

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia REFERENDA v roku 2022:     215

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna  volebná komisia v Slančíku, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného  zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022

  1. Do Obecného zastupiteľstva v Slančíku boli zvolení: Meno, priezvisko, politická strana

1. Patrícia Šipošová, Nezávislý kandidát

2. Martin Marušák, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Andrej Sokoli, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Ján Čisľák, Bc., Nezáviský kandidát

5. Marián Kepšta, Nezávislý kandidát

  1. Za starostku obce Slančík bola zvolená: Meno, priezvisko, politická strana

1. Veronika Čisľáková, Mgr., Nezávislý kandidát

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERENDUM 2023
Informácia pre voliča
(272.51 kb)
REFERENDUM 2023
Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda
(225.8 kb)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných dňa 29. 10. 2022
(366.42 kb)
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Starosta obce
(261.82 kb)
KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Poslanci do OZ
(269.08 kb)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(136.86 kb)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(137.19 kb)
(207.55 kb)