Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Slančík 46
044 17 Slanec

Telefón055 / 696 69 74
E-mail: info@slancik.sk

Starostka: Mgr. Veronika Čisľáková

Zástupkyňa: Patrícia Šipošová

Poslanci OZ:

Patrícia Šipošová

Martin Marušák

Marián Kepšta

Bc. Ján Čisľák

Andrej Sokoli

Kontrolór: KINLOVIČOVÁ  Terézia