Aktuality | Dočasné zrušenie zastávky Važecká

V súvislosti so zmenou organizácie dopravy, vyvolanou rekonštrukciou Slaneckej cesty v Košiciach, dôjde od pondelka 20. novembra 2023 do odvolania k dočasnému zrušeniu obsluhy zastávky Važecká pre prechádzajúce spoje prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy. Spoje na linke 802414 Košice – Nižná Myšľa – Košice, ktoré majú zastávku Važecká ako východiskovú alebo konečnú, budú túto zastávku aj naďalej obsluhovať. Cestujúci môžu využiť na prestup na a zo spojov MHD Košice zastávku Dneperská.

Zoznam aktualít